Themajaren scoren

Magazine cover

Themajaren scoren

Meer weten?

brabant.nl

j

Meer weten?

brabant.nl

k

andere plek een nieuw bedrijf
opgericht of zijn gestopt.

Rivierverruiming Maas
Werken aan waterveiligheid is
trouwens nooit af. Dat blijkt ook
uit het feit dat minister Schultz
van Haegen van Infrastructuur
en Milieu in het kader van het Deltaprogramma Maas € 100
miljoen heeft vrijgemaakt voor rivierverruiming langs de hele
Maas. Het gaat om 8 projecten,
waarvan 2 in Brabant (Oeffelt
en Ravenstein-Lith).

Op die manier wordt overlast in
dorpen en steden stroomopwaarts tegengegaan. De veiligheid
van 4 miljoen mensen in het rivierengebied is door het
totale programma nu vergroot. Overheden blij, want ruimte voor
de rivier was gerealiseerd. Met
als resultaat dat de waterstand in extreme situaties 27 centimeter
daalt. Bewoners blij, want doordat
8 boeren meededen en 10 niet is
er voor die 8 nu meer ruimte om
uit te breiden. De andere boeren
zijn uitgekocht. Zij hebben op een

Er is inmiddels een nieuwe dijk gebouwd, de oude is verlaagd.
Er is een wateropvang aangelegd én de terpen zijn er gekomen.

RUIM 4 MILJOEN
MENSEN VEILIG

Winst voor haven en natuur

0

Winst voor haven en natuur

0

Feiten &
cijfers

0

Feiten &
cijfers

0

Terug

Terug

‘Nederland verdrinkt in de regelgeving’

0

‘Nederland verdrinkt in de regelgeving’

0

BEKIJK DE VIDEO
Waarom terpen?

BEKIJK DE VIDEO
Waarom terpen?

Ruim 4 miljoen mensen veilig

Lees meer

Ruim 4 miljoen mensen veilig

Lees meer

en werkten 18 boeren. Zij zagen
op de plankaarten van het rijk
hun polder blauw ingekleurd en schrokken daar enorm van. Ze
dreigden door de rivierverruiming
hun woon- en werkgebied kwijt te
raken. Toenmalig gedeputeerde
Jan Boelhouwer stimuleerde hen
om zelf met een plan te komen.
En zo gebeurde, na ruim 20 informatieavonden en veel
bestuurlijk en ambtelijk overleg.
Het plan werd uiteindelijk aange-
nomen en uitgevoerd. Een fraai
staaltje burgerparticipatie.

Er was alle reden om de rivier
de ruimte te geven. Het regent
namelijk steeds vaker, én harder.
De waterstanden in Nederland
stijgen, met een steeds groter
risico op overstroming en overlast.

Verrast
In de Overdiepse Polder ten oosten
van Raamsdonksveer werd verrast
gereageerd op de rijksplannen.
In een deel van het gebied
(begrensd door de Bergsche Maas
aan de noordkant en het oude
Maasje aan de zuidkant) woonden

Het rijk presenteerde in 2000 de eerste ideeën voor het plan ’Ruimte voor de rivier’. Doel van het programma was om bij hoog water overstromingen op andere plaatsen te voorkomen.

FRAAI STAALTJE BURGERPARTICIPATIE

Terug

Terug

Lees meer

Lees meer

Terpen. Nederland telde
er velen. Tegenwoordig
hebben de meeste hun
functie verloren. Met
‘Ruimte voor de rivier’ zette
de provincie een aantal boerenondernemers aan
het denken. En zo wonen er
nu 8 boerengezinnen op hun
eigen terp.

TIJDLOZE OPLOSSING
TEGEN WATEROVERLAST

eigentijdse

0

EERDER IN EDITIE 04
VAN BRABANT MAGAZINE

0

EERDER IN EDITIE 04
VAN BRABANT MAGAZINE

Ruimte

x

x

“Of het bevalt? Dat zeker”, zegt Hooymayers. “Alleen
de erfbeplanting is nog niet volgroeid, dus het is nogal winderig. Dat merk je echt als je op 6.30 meter boven
NAP zit.”

Tevreden
Achteraf bezien is hij heel tevreden dat hun
gezamenlijke plan voor de terpen het heeft gehaald.
“Ik vind het alleen jammer dat het 15 jaar heeft
geduurd. Agrarisch ondernemend gezien is dat een
halve generatie. Geen ambtenaar kan er iets aan doen,
maar Nederland verdrinkt in de wet- en regelgeving.”

Melkveehouder Nol Hooymayers woont inmiddels enkele jaren op ‘terp 3’. Zijn onderneming is
officieel in bedrijf sinds 12-12-2012.

NEDERLAND VERDRINKT
IN DE REGELGEVING’

NOL HOOYMAYERS
Melkveehouder

x

x

Havenmeester John Rekkers heeft hart voor de natuur.
Toen het gebied werd aangepakt en de terpen werden gebouwd, heeft hij zijn jachthaven zó kunnen omvormen
dat de Ecologische Verbindingszone tussen de Drunense Duinen en de Biesbosch hier door kon lopen.

Samenwerking
“De haven is erop vooruitgegaan, maar de natuur ook. Als
je nu kijkt, blijven er mensen op de steiger staan om naar
de nieuwe natuur te kijken. Als ik thuis in de kamer zit, zie
ik in het gebied de ijsvogel.” Ook voor Rekkers is dat het resultaat van samenwerking. “Als je je hakken in het zand
zet, komt er helemaal niets.”

“Als ‘Ruimte voor de rivier’ er niet was geweest,
had mijn jachthaven er nu niet zo mooi bij gelegen.”

WINST VOOR HAVEN
EN NATUUR

JOHN REKKERS
Havenmeester

x

x

x

x

http://www.brabant.nl/actueel/nieuws/2015/september/terpen-in-overdiepse-polder-opgeleverd.aspx

http://www.wasven.nl/

http://2012editie1.brabantmagazine.nl/#/9/De-terp

BUSSEN

Brabant Magazine 23 | Themajaren

Technology by MagStream Real Time Publishing