Erfgoed

Magazine cover

Erfgoed

Meer weten?

brabant.nl

j

Meer weten?

brabant.nl

k

Via JOB-house, de jongerenlijn
van de Erfgoedfabriek, werkte Britt
mee aan de herontwikkeling van
het Leerlokaal. “We begonnen met
8 jongeren. Het hele KVL-terrein
was vergane glorie."

Nieuwe generatie
"We zaten in een caravan met
een straalkacheltje en moesten
buiten naar het toilet in een Dixi.
Geweldig was het! En het mooiste
is wel dat het Leerlokaal dankzij
ons niet is gesloopt. Dat de nieuwe
generatie haar stem mag laten
horen over de toekomst van
erfgoed is belangrijk. Uiteindelijk
nemen wij straks het stokje over.”

Ze kreeg een werkervaringsplaats
bij de Erfgoedfabriek en werkt nu
voor team JOB-house en Erfgoed
Brabant. Hier leidt ze projecten
voor haar eigen doelgroep:
jongeren.

“Aan erfgoed hing voor mij het
imago van oude, grijze mannen”,
vertelt Britt Werner (26). “Toen ik
ermee in aanraking kwam, ging er
een wereld voor me open.”

Ze begon 3 jaar geleden als
stagiaire bij het Leerlokaal,
een van de monumentale
gebouwen op het KVL-terrein
in Oisterwijk.

‘Wij nemen straks
het stokje over’

Terug

Terug

‘Wij nemen straks
het stokje over’

Lees meer

Lees meer

‘Wij nemen straks
het stokje over’

besloten gemeenschap - tot 1967
zaten de zusters achter tralies -
haalt hiermee de maatschappij
naar binnen. Een wijnhuis vormt
de spil van de activiteiten en wordt
met 50.000 flessen wijn per jaar
een belangrijk verdienmodel. Met
een taveerne, een gastenhuis en
een congrescentrum slaan de
zusters in deze veranderende tijd
nieuwe wegen in.

“Voorwaarde is dat de activiteiten
passen bij onze traditie”, aldus
Zr. Maria Magdalena. “We hopen
hiermee ook jonge mensen aan
te spreken en mensen met een
beperking zinvol werk te bieden.
Dat doen we met hart en ziel.”

Een lening vanuit de Erfgoed-
fabriek heeft het voortbestaan
van de gemeenschap en het
monumentale klooster Sint-
Catharinadal in Oosterhout mede
mogelijk gemaakt. “Ons verhaal
loopt door. Een innige wens gaat
hiermee in vervulling”, zegt priorin
Zr. Maria Magdalena van Bussel.

Wijnhuis als spil
Samen werkten de nu 17 zusters
aan een ontwikkelplan. De ooit zo

De zusters Norbertinessen
vormen sinds 1271 een van
de weinige vrouwelijke
kloostergemeenschappen
van Nederland.

'Ons verhaal loopt door'

Terug

Terug

gewoon op tafel te gooien, kunnen
we de haalbaarheid toetsen en kan
iedereen er zijn zegje over doen.
Vanuit een coöperatieve gedachte
dus, net zoals in de tijd van de CHV.”

Lef
Bij de herontwikkeling van
erfgoed gaat het vooral om lef,
vindt Van de Ven. “Vaak stranden
plannen op de tekentafel. Dat is
doodzonde. Natuurlijk kan er van
alles gebeuren tijdens het proces,
maar je moet het lef hebben om
te beginnen. Als dat vlammetje
eenmaal brandt, gaat het balletje
vanzelf rollen.”

“Organische groei is de sleutel”,
vertelt eigenaar Stefan van de
Ven. “We zijn in 2009 gestart met
een museumpje van Stichting
Industrieel Erfgoed Meierij. Verder
was er niets. Geleidelijk aan is de
culturele poot uitgebouwd. Dat
noemen we hier ‘doorbutsen’:
niet lullen, maar poetsen.”

Bouw theater
Plannen voor het enorme complex
zijn er nog volop. “In het voorjaar
start de bouw van Theater De
Blauwe Kei. Een echte mijlpaal. En
er ligt een ontwerp voor een hotel
bovenop de silo’s. Door de plannen

‘Niet lullen,
maar poetsen’

BEKIJK DE VIDEO
CHV Complex uit 2012

BEKIJK DE VIDEO
CHV Complex uit 2012

‘Ons verhaal
loopt door’

Lees meer

Lees meer

‘Ons verhaal
loopt door’

Terug

Terug

'Organische groei
is de sleutel'

Lees meer

Lees meer

'Organische groei
is de sleutel'

Met onder meer een bioscoop, een poppodium en een
restaurant. De bedrijfshallen, opslagloodsen en silo’s
in verschillende bouwstijlen zijn ook de thuishaven
voor zo’n 20 culturele organisaties. Nog steeds wordt
hier volop gemixt en gemengd. Cultuur met food.
Bedrijfsleven met kunst. Ouderen met jongeren.
Werk met vrije tijd.

Industriële decor
Voor de provincie is de CHV een belangrijke pijler van
het Brabants cultureel en industrieel erfgoed. Als
cultuur- en foodfabriek vormt het complex nu het
industriële decor voor kunst- en cultuuropleidingen,
optredens en evenementen. Met succes.

Ooit was de Noordkade in Veghel het terrein
van mengvoederfabriek CHV. Nu is het een
bruisende plek waar food, kunst en cultuur
samenkomen.

Van mengvoederfabriek
tot cultuurfabriek

Terug

Terug

Brabant heeft een schat aan
waardevolle, historische gebouwen.
Deze erfgoediconen bepalen mede
de identiteit van de provincie. Met
het programma de Erfgoedfabriek
investeert de provincie sinds 2012
in het behoud van de meest markante erfgoedcomplexen. De CHV Noordkade
in Veghel kreeg als een van de eerste
complexen een nieuwe bestemming.

OUDE GEBOUWEN, NIEUWE BESTEMMING

0

EERDER IN EDITIE 08
VAN BRABANT MAGAZINE

0

EERDER IN EDITIE 08
VAN BRABANT MAGAZINE

Cultuur

Lees meer

Lees meer

x

x

http://www.brabant.nl/dossiers/dossiers-op-thema/cultuur/erfgoed-en-monumenten/herbestemming-cultureel-erfgoed.aspx

http://www.wasven.nl/

http://2013editie1.brabantmagazine.nl/#!8-ERFGOED-ALS-HOTSPOTS

Brabant Magazine 23 | Themajaren

Brabant Magazine 25 | Ecobruggen

Technology by MagStream Real Time Publishing