Ecobruggen

Magazine cover

Ecobruggen

Meer weten?

brabant.nl

j

Meer weten?

brabant.nl

k

leiden en te voorkomen dat ze de
weg op gaan.

Belgisch grondgebied
Om praktische en juridische
redenen staat de natuurbrug in z’n
geheel op Belgisch grondgebied.
De Vlamingen zorgen ook voor het
beheer ervan. De aanleg kostte in
totaal € 7,7 miljoen, waarvan de
kosten zijn gedeeld. De provincie
Noord-Brabant stelde € 700.000
extra beschikbaar. Onder meer
voor het ombouwen van viaduct
De Pals tot een eenvoudige
natuurbrug.

Omdat in het gebied de gladde
slang voorkomt, is gekozen voor
een geluidswal waarin lavasteen
en takkenhopen zijn verwerkt.
Nijs: “Die houden warmte vast, wat
aangenaam is voor deze slangen.
Het is voor het eerst in Vlaanderen
dat we de schanskorven - de
blokken waaruit de muur is
opgebouwd - op deze manier
hebben toegepast.”

Noemenswaardig is ook de
afrastering van gaas met een
lengte van 30 kilometer. Bedoeld
om dieren naar het ecoduct te

LAVASTEEN

Geluidswal met

Terug

Terug

BEKIJK VIDEO

BEKIJK VIDEO

Terug

Terug

Geluidswal
met lavasteen

Lees meer

Geluidswal
met lavasteen

Lees meer

Zo is in de aanloophelling van de
brug, als een soort slakkenhuis,
een vleermuizenkelder
gerealiseerd van bijna 50 vierkante meter.

Luchtvochtigheid
“In deze ruimte is rekening
gehouden met verschillende
vochtigheidsgraden voor
verschillende soorten
vleermuizen”, aldus Nijs. “Een
laag muurtje voor de ingang
houdt het water binnen. Dit
verhoogt de luchtvochtigheid.
De kelder is daardoor een
aantrekkelijke overwinteringsplek
voor vleermuizen. Voor Vlaamse
maatstaven een unicum.”

Het Ecoduct Kempengrens tussen
Eindhoven en Turnhout is als
grensoverschrijdende natuurbrug
een wereldprimeur. De brug
verbindt de natuurgebieden
Cartierheide en Reuselse Moeren.
Eind 2014 werd Kempengrens
officieel overgedragen aan de
dieren. Met een breedte van 60
tot 80 meter is het een van de
breedste natuurbruggen van
Nederland. “Een prachtig en
vooral uitdagend project”, vertelt
Raf Nijs, werfcontroleur bij het
Vlaamse Agentschap Wegen en
Verkeer. “Er is 1,5 miljoen kilo
betonstaal, 13.000 m³ beton en
120.000 m³ grond in verwerkt,
met diverse innovatieve snufjes.”

NATUURBRUG

Grensoverschrijdende

Locaties
NATUUR-
BRUGGEN

Locaties
NATUUR-
BRUGGEN

Grensoverschrijdende natuurbrug

Lees meer

Grensoverschrijdende natuurbrug

Lees meer

NATUURGEBIEDEN VERBONDEN

Grote

een kleine 200 op de provinciale
wegen, in allerlei soorten en
maten. Van kleine amfibietunnels
voor kikkers, padden en egels
tot grotere, ronde buistunnels
voor dassen en muizen. En dan
zijn er nog de grote, vierkante
tunnels voor onder meer reeën
en Schotse hooglanders. Dat het
werkt, bewijzen de camerabeelden
die steekproefsgewijs worden
gemaakt. De das bijvoorbeeld werd
met uitsterven bedreigd. Sinds de
tunnels er liggen, verspreiden ze
zich weer over Brabant. Ze doen
het zelfs zo goed, dat er naar
verwachting meer dassentunnels
moeten komen.

Het provinciale beleid is
onderdeel van het landelijke
ontsnipperingsbeleid. Het maakt
verspreiding en uitwisseling van
zoogdieren, amfibieën, reptielen,
insecten, vogels en vleermuizen
beter mogelijk. En het vergroot
hun leefomgeving. Dat blijkt in
de praktijk goed te werken.

Wildtunnels
Een wildtunnel is een oversteek
onder de weg door. Brabant telt er

Met de natuurbruggen en
wildtunnels in Brabant zijn grote
natuurgebieden met elkaar
verbonden.

Terug

Terug

Lees meer

Lees meer

Bovendien bevorderen ze
de verkeersveiligheid. Het
Ecoduct Kempengrens over
de E34 in België is de eerste
natuurbrug op de grens van
2 landen. Daarmee is de
omvangrijke klus een stapje
dichter bij de eindstreep.

7 natuurbruggen over de
weg en enkele honderden
wildtunnels eronderdoor
vormen belangrijke schakels
tussen de Brabantse
natuurgebieden. Dankzij de
verbindingen kunnen dieren
vlot en veilig oversteken.

Natuur

Natuur kent geen landsgrenzen

TUNNELS

BRUGGEN

&
Wilde

Groene

0

EERDER IN EDITIE 11
VAN BRABANT MAGAZINE

0

EERDER IN EDITIE 11
VAN BRABANT MAGAZINE

x

x

A2 bij Boxtel:
De oudste, aangelegd door
Rijkswaterstaat.

N324 en A50 bij Maashorst:
2 bruggen, waarvan 1 van de
provincie en 1 van Rijkswaterstaat.

N396 en A2 bij Groote Heide:
2 bruggen, waarvan 1 van de
provincie en 1 door de provincie
aangelegd voor Rijkswaterstaat.

N261 nabij De Efteling:
Westloonse Wissel, aangelegd door
de provincie.

A67 op grens Nederland en België:
Kempengrens, aangelegd door
Nederland en Vlaanderen.

A16 Breda:
Vanwege de weg er doorheen geen
officiële natuurbrug.

De Brabantse
natuurbruggen

x

x

http://www.brabant.nl/dossiers/dossiers-op-thema/verkeer-en-vervoer/wegen/wegbeheer/natuurbruggen.aspx

http://www.wasven.nl/

http://2012editie2.brabantmagazine.nl/#/10/Ecoduct-Boxtel

Brabant Magazine 25 | Erfgoed

Brabant Magazine 25 | Starters

Technology by MagStream Real Time Publishing